7 nguyên tắc giúp bạn học tiếng Anh nhanh và hiệu quả

7 nguyên tắc giúp bạn học tiếng Anh nhanh và hiệu quả

Nguyên tắc số 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải các từ riêng biệt.

 • Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết câu có từ đó ở trong. Khi bạn ôn bài, luôn luôn ôn cả nhóm từ, cả câu, đừng ôn từ riêng biệt.
 • Hãy sưu tập các nhóm từ, làm một cuốn vở sưu tập nhóm từ, cả câu.

Nguyên tắc thứ 2: Không học ngữ pháp

 • Hãy dừng ngay lại việc học ngữ pháp. Các nguyên tắc ngữ pháp dạy bạn phải NGHĨ VỀ TIẾNG ANH, nhưng bạn muốn nói Tiếng Anh một cách tự nhiên – không phải NGHĨ.
 • Với hệ thống này, bạn có thể học tiếng Anh mà không cần học ngữ pháp. Tiếng Anh nói của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh. Bạn sẽ thành công. Bạn nói tiếng Anh một cách TỰ NHIÊN.

Nguyên tắc thứ 3: Nghe trước.

 • Bạn cần phải nghe một thứ tiếng Anh có thể hiểu được. Bạn phải nghe tiếng Anh hàng ngày. Đừng đọc sách giáo khoa. Hãy nghe tiếng Anh.
 • Học với Tai của bạn, Không phải Mắt của bạn.

Nguyên tắc thứ 4: Học chậm, học sâu là tốt nhất.

 • Bí mật của việc nói một cách dễ dàng là học từ, nhóm từ và câu một cách chuyên sâu nhất.
 • Để nói tiếng Anh một cách dễ dàng, bạn phải ôn đi ôn lại các bài học rất nhiều lần.

Nguyên tắc thứ 5: Hãy sử dụng các câu chuyện ngắn

   Đây là cách hiệu quả nhất để học và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự động. Bạn phải học ngữ pháp bằng cách nghe tiếng Anh thực thụ.

 Cách tốt nhất là nghe các câu chuyện được kể qua “thì” thời gian khác nhau: quá khứ, hoàn thành, hiện tại, tương lai.

Nguyên tắc thứ 6: Chỉ sử dụng tiếng Anh hội thoại và tài liệu thực thụ

 • Bạn có thể học tiếng Anh hội thoại tự nhiên nếu bạn muốn hiểu người bản ngữ và nói một cách dễ dàng. Sử dụng hội thoại thật, báo, tạp chí thật, chương trình TV, phim, radio và các sách nghe.
 • Hãy tìm các nguồn hội thoại tiếng Anh thực thụ. Đọc và nghe hàng ngày.

Nguyên tắc thứ 7: Nghe và Trả lời, không phải Nghe và Nhắc lại

 • Hãy sử dụng các bài học có câu chuyện Nghe và Trả lời.
 • Bạn sử dụng các câu chuyện Nghe và Trả lời thế nào? Hãy tìm một người giáo viên/gia sư bản ngữ, Yêu cầu họ sử dụng phương pháp này: yêu cầu họ kể câu chuyện, và hỏi các câu hỏi về câu chuyện này. Điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ nhanh bằng tiếng Anh

Bài Viết Liên Quan