Liên hệ

TRUNG TÂM

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

TỔ DU HỌC: TỔ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG:

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: +84.280.3900 879

Fax: +84.280.3900 879

Email: itc@tuaf.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: +84.280.3900 879

Fax: +84.280.3900 879

Email: itc@tuaf.edu.vn

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: +84.280.3900 879

Fax: +84.280.3900 879

Email: itc@tuaf.edu.vn