Một số hình ảnh Đoàn cán bộ Tổ Tiếng Việt – Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế, TUAF sang thăm và làm việc tại các trường đối tác Trung Quốc tháng 7/2016

IMG20160530175910 IMG20160531072931 IMG20160531135015 IMG20160705181917

Bài Viết Liên Quan