Thông báo

  • THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT

    THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT

    Trường Đại Học Nông Lâm trân trọng thông báo học bổng chương trình đào tạo tiếng Việt dành cho sinh viên thứ 2 thứ 3 hoặc các cá nhân quan tâm ( có khả năng theo học khung chương trình ) của các trường như sau: