Báo chí nói gì về chúng tôi

  • no_thumb

    Kỹ sư Nông nghiệp, đầu ra

    Gần như 100% kỹ sư nông nghiệp ra trường đều có việc làm với mức thu nhập cao. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp rất nhiều trong khi số lượng sinh viên ra trường hàng năm lại ít. Hãy đăng ký học nông nghiệp, bạn sẽ có cuộc sống ổn định với mức thu nhập cao Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư nông nghiệp … Đọc Thêm