Tuyển 20 sinh viên tham gia thực tập hưởng lương tại các sân golf của Hoa Kỳ vào tháng 5/2017

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển 20 sinh viên tham gia chương trình TTN hưởng lương tại Hoa Kỳ năm 2017 như sau

thông

thông 2

Bài Viết Liên Quan