Thông báo thể lệ cuộc thi thuyết trình tiếng Anh lần thứ nhất – Chương trình Thực tập nghề Israel năm 2017

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức cuộc thi thuyết trình tiếng Anh lần thứ nhất dành cho sinh viên tham gia Chương trình Thực tập nghề tại Israel năm 2017. Thông tin chi tiết như sau:

 

Mẫu đăng ký tham gia cuộc thi download tại đây

Mai Thu, TTĐT&PTQT

Bài Viết Liên Quan