Tuyển 07 Chỉ Tiêu Đi Thực Tập Hưởng Lương Tại Cộng Hòa Liên Bang Đức năm 2017

Với chủ trương mở rộng, đẩy mạnh các chương trình thực tập nghề tại nước ngoài cho sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm cũng như khối trường Nông nghiệp trên cả nước, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ĐT&PTQT) – Trường Đại học Nông Lâm đã mở rộng phạm vi thực tập cho sinh viên tại nước Cộng hòa liên bang Đức. Vậy, Trung tâm thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình thực tập hưởng lương tại Đức kì thực tập năm 2017 với nội dung chi tiết như sau:

 Nguồn tin: Trung tâm ĐT&PTQT

Bài Viết Liên Quan