Một số hình ảnh Lớp Đào tạo tiếng Việt K9 đi thực tế tại tỉnh Ninh Bình

IMG20160428100615 IMG20160428081448 IMG20160428081544 IMG20160428082214 IMG20160428082737 IMG20160428093948 IMG20160428100615 IMG20160428100729

Bài Viết Liên Quan