Thông báo tuyển dụng cán bộ

Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Chương trình thực tập nghề Israel, thông tin chi tiết như sau:

content

Mai Thu, TTĐT&PTQT

Bài Viết Liên Quan