THÔNG BÁO HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT

Trường Đại Học Nông Lâm trân trọng thông báo học bổng chương trình đào tạo tiếng Việt dành cho sinh viên thứ 2 thứ 3 hoặc các cá nhân quan tâm ( có khả năng theo học khung chương trình ) của các trường như sau:

lại thông báothông báo 2

chuơn trình học bổng

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan