Hình ảnh về hoạt động ngoại khóa của sinh viên Lớp Đào tạo tiếng Việt K9 tại TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

IMG20160517185335 IMG20160517201000 IMG20160517201100 IMG20160517201251 IMG20160518083159 IMG20160518083301 IMG20160518083449 IMG20160518083529 IMG20160518083542

Bài Viết Liên Quan