Thông báo tuyển sinh du học và thực tập hưởng lương ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế tại PIHMS, New Zealand

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên hợp tác với đối tác New Zealand triển khai Chương trình du học và thực tập hưởng lương ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế tại trường PIHMS, thông tin chi tiết như sau:

Một số hình ảnh tại trường PIHMS, New Zealand:

Sinh viên học tập tại trường PIHMS

Cán bộ Trường Đại học Nông lâm thăm trường PIHMS

Sinh viên Việt Nam học tập tại PIHMS

Mẫu form đăng ký tham gia Chương trình download tại đây

Mai Thu, TT ĐT&PTQT

Bài Viết Liên Quan