Học Tiếng Nhật Qua Tục Ngữ Nhật Bản Phần2 : 虎に翼 (Torani Tsubasa)

虎に翼 (とらにつばさ) (Torani Tsubasa) Dịch thô: Hổ mọc thêm cánh Ý nghĩa: câu tục ngữ Nhật Bản này giống với câu tục ngữ của Việt Nam. Ý muốn nói một thế lực đã mạnh rồi giờ lại còn mạnh hơn nữa, đã nguy hiểm rồi giờ lại càng nguy hiểm hơn

虎に翼 (とらにつばさ)
(Torani Tsubasa)

CamNangNhatBan.blogspot.com

Hình ảnh mang tính chất minh họa: Hổ mọc thêm cánh 🙂
Dịch thô: Hổ mọc thêm cánh
Ý nghĩa: câu tục ngữ Nhật Bản này giống với câu tục ngữ của Việt Nam. Ý muốn nói một thế lực đã mạnh rồi giờ lại còn mạnh hơn nữa, đã nguy hiểm rồi giờ lại càng nguy hiểm hơn.
Từ mới tiếng Nhật:
@ 虎
Hán Việt: HỔ
訓読み:とら
音読み:コ
Ý nghĩa:  とら: Con hổ, oai vũ, người say
@ 翼
Hán Việt:  DỰC
訓読み:つばさ
音読み:ヨク
Ý nghĩa: つばさ: Cánh
Tác giả bài viết: Hà Việt
Nguồn tin: TT ĐTQT

Bài Viết Liên Quan