Học Tiếng Nhật Qua Tục Ngữ Nhật Bản Phần 1 : (ことわざ): 一石二鳥

( 一石二鳥 (いっせきにちょう) ( isseki nichou) Dịch thô: Một hòn đá trúng hai con chim. Ý nghĩa: Khi làm một việc mà đạt được hai mục đích. Câu này giống với câu ” Một mũi tên trúng hai đích” của Việt Nam ta.

Cẩm Nang Nhật Bản: kotowaza

               ( Ảnh: 人生.net)

一石二鳥 (いっせきにちょう)
( isseki nichou)
Dịch thô: Một hòn đá trúng hai con chim.
Ý nghĩa: Khi làm một việc mà đạt được hai mục đích.
Câu này giống với câu ” Một mũi tên trúng hai đích” của Việt Nam ta.
Từ mới:
@ 一
Hán Việt: NHẤT
訓読み:ひと-、ひとつ
音読み:イチ、イツ
Ý nghĩa:
ひと-、ひとつ: Một -( một cái, một bao,..), một
@ 石
Hán Việt: THẠCH
訓読み:いし
音読み:セキ、シャク、コク
Ý nghĩa:
いし: đá
コク: đơn vị khối lượng (=180 lạng)
@ 二
Hán Việt: NHỊ
訓読み: ふた、ふた.つ、ふた.たび
音読み:二
Ý nghĩa:
ふたつ: Hai
@ 鳥
Hán Việt: ĐIỂU
訓読み: とり
音読み:チョウ
Ý nghĩa:
とり: Chim, (Thịt) gà
Còn nữa …
Tác giả bài viết: Hà Việt
Nguồn tin: TT ĐTQT

Bài Viết Liên Quan