Cung cấp giảng viên nước ngoài

  • Giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh

    Giáo viên nước ngoài giảng dạy tiếng Anh

    Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm có chương trình giới thiệu giáo viên nước ngoài là các giáo viên giảng dạy tiếng Anh người bản ngữ như: Anh, Úc, Mỹ, Canada, Newzealand hoặc Philippines đến công tác ho ặc phối hợp giảng dạy tại các Trung tâm Anh ngữ, các Trường quốc … Đọc Thêm