Thông báo

  • Thông báo tuyển sinh chương trình Thực tập nghề tại Israel năm 2017

    Thông báo tuyển sinh chương trình Thực tập nghề tại Israel năm 2017

    Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế thông báo tuyển sinh Chương trình Thực tập nghề nghiệp năm 2017, thông tin chi tiết như sau: Mẫu form đăng ký sinh viên download tại đây Tác giả bài viết: Mai Thu Nguồn tin: TT ĐT&PTQT